ROSCALC

Door jarenlange ervaring in de uitvoering wordt de kostprijs bepaald door,  het doorlezen van de contractstukken en het gevraagde te vertalen naar een meest economische uitvoering en uiteindelijke kostprijsbepaling. Rekening houdend met omgeving, tijd en risico’s. Naast bepalen projectkosten, wordt mij regelmatig gevraagd om second opinions uit te voeren op de vastgestelde ramingen, dan wel ingediende afwijkingen op het contract.

Meedenken in uitvoeringsmethodieken en oplossingen is ook een van de sterke kanten waar regelmatig vraag naar is.

Wat is mogelijk?

Kostprijs bepaling van schetsontwerp in de beginfase van een project (SSK ramingen) tot een calculatie ten behoeve van een aanbesteding van een project (Metacom of B&S). Of het nu een RAW bestek, een UAV-gc of een Fidic contract is u levert de stukken aan en in overleg met de engineers  en overige disciplines maak ik er een raming dan wel kostprijs van.

Waar is het mogelijk?

Normaliter betreft het inzet op locatie, voor buitenlandse projecten kan het zijn dat deels vanuit Nederland en uiteindelijke enkele weken op locatie de afronding wordt gedaan.